Testamente


Testamente, testamenter, arv

Testamenter - beslutninger med virkninger efter død

I levende live træffer du beslutninger om de fleste ting i dit liv, herunder hvad der skal ske med dine ejendele, dit hus og din formue. Du kan give gaver, du kan sælge dine ting og du kan vælge, at dine børn skal overtage din bil. Det hele kræver blot, at du enten beslutter dig for det eller indgår en aftale.

Når du dør mister du imidlertid muligheden for at træffe beslutninger; og det er lige gyldigt om du så måtte have lavet en aftale med en før du dør. Eksempelvis er der nogen der laver aftaler om, at du må købe min virksomhed, min bil eller andre ting når jeg dør. Sådanne aftaler kan dog ikke gøres gældende, fordi aftalen tager udgangspunkt i døden som det afgørende tidspunkt for aftalen.

Sådanne ”aftaler” skal laves i et testamente og kan kun laves i et testamente. Således fastslår arveloven, at beslutninger om forhold der skal have virkning med døden som afgørende tidspunkt, skal udformes i et testamente – enten et vidnetestamente eller notartestamente.

🔒 100% fortrolighed - du forpligtes ikke ved at kontakte os og det koster ikke noget at spørge. Professionel rådgivning af advokater der taler dit sprog.

Arv

Reglerne om hvad der skal ske med dine ejendele og formue efter din død fremgår af arveloven. Derudover er der også andre love der har indflydelse, herunder lov om ægteskabets retsvirkninger, hvor reglerne om ægtepagter er reguleret.

I Danmark fastlægger arveloven fordelingen af din arv, medmindre du har oprettet et testamente. Reglerne er fastsat ud fra retspolitiske forhold om, hvem politikerne synes din arv skal gå til. Det er ikke altid det du ønsker, og det er derfor vigtigt at tage stilling til, om der er behov for et testamente. Det kan vi hjælpe dig med hos Testamente 247.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, fordeles arven ligeligt mellem din ægtefælle og dine børn. Hvis du og din ægtefælle kun har fælles børn, kan din ægtefælle sidde i uskiftet bo, hvilket betyder, at I ikke behøver at opgøre boet på tidspunktet for din død. Din ægtefælle kan med andre ord forsætte sit liv, dog med det forbehold, at efterlevende ikke må misbruge boet. Det er for eksempel tilfældet, hvis efterlevende ægtefælle giver store gaver.

Men arven fordeles som nævnt ligeligt mellem din ægtefælle og børn – altså med 50 % til hver. Ægtefællen har, modsat børnene, en ret til at udtage de effekter der overstiger arven, mod at betale forskelsbeløbet til dødsboet. Det kan børnene ikke.

I forhold til børnene deles arven ligeligt mellem børnene, således at alle børn får det samme. Er et eller flere af dine børn døde, arver deres børn – dine børnebørn – ligeligt det døde barns andel.

Der er med andre ord en ligedeling af al arv.

Testamente24/7 klarer det komplekse papirarbejde og vi yder naturligvis gratis råd og vejledning. Det koster ikke noget at spørge og du kan også ringe på tlf. 36 98 18 97.

🔒 100% fortrolighed - du forpligtes ikke ved at kontakte os og det koster ikke noget at spørge. Professionel rådgivning af advokater der taler dit sprog.

Vidnetestamente

For at et testamente er gyldigt, skal det enten være påtegnet af vidner eller været underskrevet foran en notar. Vi anbefaler altid, at det underskrives foran en notar, da testamentet på den måde bliver gemt i Centralregistret for testamenter.

Et vidnetestamente skal underskrives af to vitterlighedsvidner. De skriver under på, at du var ved dine fulde fem da du oprettede testamentet.

Ved vidnetestamenter er der en risiko for, at testamentet forsvinder, da det ikke er registreret i Centralregistret for testamenter.


Notartestamente

Et testamente kan underskrives foran notaren i skifteretten - du skal derfor ikke underskrive testamentet før du møder op i skifteretten (vigtigt!). Testamentet medbringes i 2 eksemplarer uden underskrift. Det ene eksemplar beholder skifteretten og du/I får det andet. Testamentet bliver registreret i Centralregistret for testamenter, hvilket sikrer at testamentet altid bliver ”fundet”. Dine arvinger og en eventuel bobestyrer bliver informeret om testamentet helt automatisk, og det giver derfor den største sikkerhed.

Vær opmærksom på, at det typisk koster 300,00 kr. at underskrive foran notaren og at du i visse skifteretter skal aftale en tid. Læs mere på www.domstol.dk for den skifteret der tilhører dig.

Alle de andre ting, som er svære at finde ud af. Nogle af de forhold som der også skal tages stilling til, men som mange glemmer eller ikke ved, er, om et testamente skal være uigenkaldeligt, i hvilket omfang længstlevende ægtefælle skal kunne ændre indholdet, om en eventuel afgift skal betales af boet eller af arvinger og mange andre forhold.

Det er nogle af de ting som Testamente 247 også tager hånd om og spørger ind til.

Kontakt os allerede i dag for finde ud af hvordan du kan sikre dig selv og dine nærmeste. Testamente24/7 klarer det komplekse papirarbejde og vi yder naturligvis gratis råd og vejledning. Det koster ikke noget at spørge og du kan også ringe på tlf. 36 98 18 97.

🔒 100% fortrolighed - du forpligtes ikke ved at kontakte os og det koster ikke noget at spørge. Professionel rådgivning af advokater der taler dit sprog.

Testamente

2.995,-
  • Sikrer din familie og nærmeste
  • Fordel arven til de rette
  • Gør arven til særeje
  • Sikrer dine børns fremtid
Bestil i dag
Bestil allerede i dag og få levering om få dage.
Visa MasterCard Maestro Viabill
Alle priser er i DKK inkl. 25 % dansk moms. Betaling via kreditkort, Viabill (eller bankoverførsel ved aftale)
Fast pris uanset ønsker Vi tilretter til du er tilfreds Rådgivning pr. telefon og mail Udarbejdet af advokater Ring Tlf. 36 98 18 97