Handels­betingelser

Disse betingelser gælder for enhver brug af testamente247.dk, enhver rådgivning afgivet af testamente247.dk samarbejdspartnere samt ethvert køb foretaget gennem testamente247.dk. Vi opfordrer dig til at gennemgå betingelserne grundigt.

1. Parter
Hjemmesiden og de informationer der fremgår af hjemmesiden er leveret af Testamente24/7 (”Testamente24/7”)

Al rådgivning der gives pr. telefon samt de dokumenter der leveres gennem testamente247.dk leveres af cvr.nr. DK38965271 (PEHANSEN).

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter, der bliver solgt gennem hjemmesiden testamente247.dk ("Hjemmesiden") som brugere heraf ("Brugere") måtte beslutte sig for at købe.

2. Ingen juridisk rådgivning
Testamente24/7 samarbejder med professionelle advokater, der leverer al juridisk rådgivning herunder leverer de dokumenter som Brugeren måtte ønske. Testamente24/7 leverer i sig selv ingen juridisk rådgivning og oplysningerne på Hjemmesiden kan på ingen måde erstatte juridisk rådgivning.

Testamente24/7 modtager ingen henvisningshonorarer og deler ikke honorar med disse professionelle advokater, idet dette er i strid med de advokatetiske regler. Testamente24/7 er en service der henviser kunder med et specifikt behov og Testamente24/7 modtager et ikke-opgave-/rådgivningshenførbart honorar for dette arbejde.

3. Juridisk rådgivning
Enhver juridisk rådgivning der gives til Brugerne gives af professionelle advokater og følger disse advokaters almindelige betingelser. Derudover gælder der særligt det forhold, at Testamente24/7 noterer sig alle de informationer der modtages af Brugeren for at vurdere et bestemt forhold. Brugere er ansvarlig for at oplyse alle relevante forhold til advokaterne.

4. Produkter
Alle dokumenter og rådgivning Brugeren køber gennem Hjemmesiden er afhængige af Brugerens oplysninger og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens oplysninger, manglende oplysninger eller valg ikke er Testamente24/7 eller advokaternes ansvar. Brugeren har dog ubegrænset mulighed for at få ændret i de dokumenter der er bestilt indtil dokumentet fra Brugerens side er erklæret for endeligt.

5. Pris og betaling
Alle priser på Hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.

Alle dokumenter leveres pr. e-mail eller pr. post. Når du bestiller et juridisk dokument gennem Testamente24/7 og betaler via kreditkort, trækkes beløbet med det samme. Udarbejdelsen af de/det juridisk(e) dokument(er) starter straks efter vi har talt med dig. Det er også muligt at bestille telefonisk, hvorefter vi udsteder faktura. Faktura kan betales via bankoverførsel og kreditkort. Betalingsbetingelser er 3 hverdage fra fakturatidspunkt og Testamente24/7 og advokaterne er berettiget til at stoppe enhver rådgivning og ændring af dokumenter, såfremt Brugeren ikke betaler rettidigt.

6. Levering
Bestilte dokumenter leveres typisk inden for 24 timer efter de er bestilt og leveres på den af Brugeren oplyste e-mail-adresse. Dokumenter leveres i en første udgave pr. e-mail og eventuelle rettelser kan meddeles pr. e-mail eller pr. telefon.

Alle testamenter leveres med en bobestyrerklausul med mindre dette fravælges.

7. Ansvar
Testamente24/7 er ansvarlig for indholdet på Hjemmesiden, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af de dokumenter der leveres af advokaterne. Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Testamente24/7 udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Ansvaret for rådgivning og dokumenter leveret af Testamente24/7 følger af de nævnte standardbetingelser.

Ethvert ansvar er begrænset til den pris som Brugeren har betalt.

8. Forbehold for oplysningsfejl og misbrug
Testamente24/7 tager forbehold eventuelle for tryk- og prisfejl.

Testamente24/7 er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Testamente24/7's kontrol.

9. Oplysning om mulighed for klage
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Testamente24/7 kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Testamente24/7 e-mail adresse [email protected]

10. Lov og værneting
Enhver tvist der udspringer af Brugerens anvendelse af testamente247.dk, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Roskilde.

🔒 100% fortrolighed - du forpligtes ikke ved at kontakte os og det koster ikke noget at spørge. Professionel rådgivning af advokater der taler dit sprog.